Posebni uslovi prodaje

Način plaćanja- gotovinski, kreditnim i platnim karticama, virmanski i
čekovima gradjana.
Ukoliko se plaćanje vrši virmanski – plaćanje je avansno, do početka
korišćenja usluga.
U slučaju rasta prodajnog kursa NBS za euro iznad 120,00 dinara cene
su podložne promeni.
Nakon rezervacije smeštaja neophodno je u roku od 3 dana uplatiti
avans u iznosu shodno dogovoru sa službom prodaje.
Turističke agencije plaćaju avansno 100% do početka korišćenja usluga.
Agencijska provizija i provizija za ugovoreno posredovanje je 10%.