Opšti uslovi prodaje

Gosti ne plaćaju posebno boravišnu taksu, već to za njih plaća vlasnik
objekta.
Deca do 5 godina koriste gratis , ukoliko borave u objektu sa 2 odrasle
osobe.
Deca od 5 do 8 godina starosti koriste 50% popusta u odnosu na
redovne cene za odrasle goste, dok deca od 8 do 12 godina koriste
popust od 30% u odnosu na cene za odrasle goste, ukoliko borave u
objektu sa 2 odrasle osobe.
Deca od 3 do 8 godina starosti, koriste 50% popusta u odnosu na
redovne cene za odrasle goste, ako u objektu boravi jedno dete i jedna
odrasla osoba.

Ulazak u sobu ( check in ) prvog dana boravka nakon 14 časova, a
izlazak poslednjeg dana do 10 časova.
Ukoliko gost poslednjeg dana koristi sobu nakon 10 sati plaća cenu
dnevnog odmora u visini od 2.000,00 dinara ( korišćenje sobe poslednjeg
dana nakon 10 sati moguće samo uz prethodni dogovor sa vlasnikom
objekta i ukoliko ta soba ne prima nove goste isti dan ).
Prilikom prijave ( check in-a ) na recepciji je neophodno, da svaki gost,
ostavi na uvid lična dokumenta, radi prijave gosta preko portala e- turista
( punoletna lica – ličnu kartu ili pasoš, deca-zdravstvenu knjižicu, dok
strani gosti, bez obzira na uzrast, ostavljaju na uvid pasoš ).
U zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka nadležnih
organa, svi gosti imaju obavezu da se pridržavaju propisanih
epidemioloških mera ( nošenje maski prilikom kretanja u objektu i
boravku u zajedničkim prostorijama ).