Aktuelni cenovnik

Smeštaj za jednu osobu u dvokrevetnoj sobi sa obezbeđenim doručkom
Restorana DUKAT – 4.200,00 dinara ( 35 e )
Smeštaj za dve osobe u dvokrevetnoj sobi sa obezbeđenim doručkom
Restorana DUKAT – 6.000,00 dinara ( 50 e )